Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Knferencje - Eksoc
Warsztaty metodologiczne
Zapis na wybrane szkolenie jest wyłączony.