Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Knferencje - Eksoc
THE POLISH-JAPANESE CITY REVITALIZATION DAY/POLSKO-JAPOŃSKI DZIEŃ REWITALIZACJI MIASTA
Zapis na wybrane szkolenie jest wyłączony.