Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Rejestracja Logowanie Knferencje - Eksoc
Nadzór korporacyjny jako interdyscyplinarny obszar badawczy

ETAP / STEP 1

ETAP / STEP 2

ETAP / STEP 3

ETAP / STEP 4

Dane uczestnika

Stopień / Tytuł *
Imię *
Nazwisko *
Instytucja *
Adres *
Kod pocztowy *
Miasto *
Adres e-mail *
Telefon *
*
Niniejszy oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych