Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Knferencje - Eksoc
Jak organizować proces rewitalizacji w gminach? Nowe organizacyjno-prawne uwarunkowania procesów rewitalizacji
Zapis na wybrane szkolenie jest wyłączony.