Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Rejestracja Logowanie Knferencje - Eksoc
Corporate Governance, Efficiency and Corporate Social Responsibility

ETAP / STEP 1

ETAP / STEP 2

Registration form/Dane uczestnika

Title/Tytuł *
Name/Imię *
Surmane/Nazwisko *
Organisation/Instytucja *
Organizational unit/Jednostka organizacyjna
Position/Stanowisko
Address/Adres
Postcode/Kod pocztowy
City/Miasto
E-mail address/Adres e-mail *
Mobile/Telefon
*
I hereby authorize you to process my personal data included in my registration form in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)

Niniejszy oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych